Velomed, management, economie, educație, proiecte, business

  

 

VELOMED SRL

www.velomed.ro

Viitorul este inovația. Susținem inovatorii dinamici să creeze cu scop. Integrarea este cheia succesului economic. Scopul este nobil. Beneficiul este al tuturor.

ECHIPAMENTE >

PRIN PARTENERIATELE NOASTRE VĂ PUTEM OFERI:
SERVICII
Servicii de procesare tehnologică:

<Servicii de depuneri metalice contact electrice;
<Structurare/configurare la scară nanometrică prin litografie cu fascicul de electroni;
<Doparea chimică a plachetelor de siliciu pentru crearea joncțiunilor pn utilizând surse solide de bor și fosfor;
<Servicii LPCVD (low pressure chemical vapor deposition) - depunere polisiliciu;
<Servicii LPCVD - depunere nitrură de siliciu stoechiometrică Si3N4;
<Servicii LPCVD - depunere LTO (low thermal oxide);
<3D Printing utilizând polimeri.
Servicii de caracterizare:

<Caracterizare-Microscopie electronică de baleiaj (SEM) și Spectroscopie de raze X cu dispersie după energie (EDX);
<Servicii de imagistică bazate pe microscopie confocală de scanare;
<Spectrometru în infraroşu cu transformata Fourier;
<Tehnica de caracterizare de microscopie de forţă atomică;
<Caracterizări de înaltă rezoluţie ale suprafeţelor cu ajutorul microscopului SPM Ntegra;
<Determinarea unghiului de contact static sau dinamic dintre un solid şi un lichid, determinarea tensiunii de suprafaţă şi interfaciale;
<Tehnica de caracterizare în microunde a materialelor dielectrice şi conductoare;
<Caracterizarea senzorilor şi traductorilor de presiune.

Servicii de fiabilitate și caracterizare în înaltă frecvență:

<Încercări de vibraţii;
<Încercări de climă;
<Şocuri termice;
<Şocuri mecanice;
<Termografie infraroşu;
<HAST (Highly Accelerated Stress Test);
<Caracterizarea circuitelor de înaltă frecvenţă în domeniul 40 MHz-110 GHz;
<Determinarea incertitudinii în funcționarea componentelor și circuitelor de înaltă frecvență;
<Măsurarea caracteristicilor de radiație, a benzii de adaptare și a câștigului în bandă pentru antenele de unde milimetrice;
<Caracterizare experimentală a componentelor și circuitelor în domeniul microundelor și undelor milimetrice și extragerea parametrilor de dispozitiv și circuit din măsurătorilor;
<Caracterizare experimentală a sistemelor de emisie/recepție în domeniul microundelor și undelor milimetrice și estimarea principalelor parametri de sistem.
Servicii de simulare /modelare/proiectare asistată de calculator:

<Modelare/ Simulare dispozitive SAW;
<Modelare/simulare pentru structura piezoelectrice cu aplicații în microsisteme pentru generarea de energie;
<Proiectare și simulare asistată de calculator utilizând metoda elementelor finite (FEM) pentru structura și microsisteme MEMS;
<Servicii de modelare, simulare și proiectare pentru componente, circuite și sisteme fotonice și optice;
<Proiectarea componentelor și circuitelor în domeniul microundelor și undelor milimetrice utilizând modelarea electromagnetică avansată integrată cu optimizarea circuitelor liniare și neliniare, pe baza criteriilor de performanță solicitate de beneficiar.

< PAGINA PRINCIPALĂ CAPABILITĂȚI

 

 

 

A lua legatura:

Coordonator: dr.ing. Dionisie Lefter

Platforma specializată inteligentă RoMold INVENT

 

 

Str. Străpungere Silvestru nr. 52,

bl. T3-4, sc. B, ap. 1, Iași,       

Jud. Iași, România, cod 700004

e-mail: velomed.srl@gmail.com

+40 744 501 422