Str. Străpungere Silvestru nr. 52,

bl. T3-4, sc. B, ap. 1, Iași,       

Jud. Iași, România, cod 700004

e-mail: velomed.srl@gmail.com

+40 744 501 422

 

 

 

A lua legatura:

Coordonator: dr.ing. Dionisie Lefter

Platforma specializată inteligentă RoMold INVENT

 

 

< PAGINA PRINCIPALĂ CAPABILITĂȚI

Servicii de simulare /modelare/proiectare asistată de calculator:


<Modelare/ Simulare dispozitive SAW;

<Modelare/simulare pentru structura piezoelectrice cu aplicații în microsisteme pentru generarea de energie;

<Proiectare și simulare asistată de calculator utilizând metoda elementelor finite (FEM) pentru structura și microsisteme MEMS;

<Servicii de modelare, simulare și proiectare pentru componente, circuite și sisteme fotonice și optice;

<Proiectarea componentelor și circuitelor în domeniul microundelor și undelor milimetrice utilizând modelarea electromagnetică avansată integrată cu optimizarea circuitelor liniare și neliniare, pe baza criteriilor de performanță solicitate de beneficiar.

Servicii de fiabilitate și caracterizare în înaltă frecvență:


<Încercări de vibraţii;
<Încercări de climă;
<Şocuri termice;
<Şocuri mecanice;
<Termografie infraroşu;
<HAST (Highly Accelerated Stress Test);
<Caracterizarea circuitelor de înaltă frecvenţă în domeniul 40 MHz-110 GHz;
<Determinarea incertitudinii în funcționarea componentelor și circuitelor de înaltă frecvență;
<Măsurarea caracteristicilor de radiație, a benzii de adaptare și a câștigului în bandă pentru antenele de unde milimetrice;
<Caracterizare experimentală a componentelor și circuitelor în domeniul microundelor și undelor milimetrice și extragerea parametrilor de dispozitiv și circuit din măsurătorilor;
<Caracterizare experimentală a sistemelor de emisie/recepție în domeniul microundelor și undelor milimetrice și estimarea principalelor parametri de sistem.

Servicii de caracterizare:


<Caracterizare-Microscopie electronică de baleiaj (SEM) și Spectroscopie de raze X cu dispersie după energie (EDX);
<Servicii de imagistică bazate pe microscopie confocală de scanare;
<Spectrometru în infraroşu cu transformata Fourier;
<Tehnica de caracterizare de microscopie de forţă atomică;
<Caracterizări de înaltă rezoluţie ale suprafeţelor cu ajutorul microscopului SPM Ntegra;
<Determinarea unghiului de contact static sau dinamic dintre un solid şi un lichid, determinarea tensiunii de suprafaţă şi interfaciale;
<Tehnica de caracterizare în microunde a materialelor dielectrice şi conductoare;
<Caracterizarea senzorilor şi traductorilor de presiune.

Servicii de procesare tehnologică:


<Servicii de depuneri metalice contact electrice;
<Structurare/configurare la scară nanometrică prin litografie cu fascicul de electroni;
<Doparea chimică a plachetelor de siliciu pentru crearea joncțiunilor pn utilizând surse solide de bor și fosfor;
<Servicii LPCVD (low pressure chemical vapor deposition) - depunere polisiliciu;
<Servicii LPCVD - depunere nitrură de siliciu stoechiometrică Si3N4;
<Servicii LPCVD - depunere LTO (low thermal oxide);
<3D Printing utilizând polimeri.

SERVICII

PRIN PARTENERIATELE NOASTRE VĂ PUTEM OFERI:

ECHIPAMENTE >

VELOMED SRL

www.velomed.ro

Viitorul este inovația. Susținem inovatorii dinamici să creeze cu scop. Integrarea este cheia succesului economic. Scopul este nobil. Beneficiul este al tuturor.

  

 

Velomed, management, economie, educație, proiecte, business