Velomed, management, economie, educație, proiecte, business

  

 

VELOMED SRL

www.velomed.ro

Viitorul este inovația. Susținem inovatorii dinamici să creeze cu scop. Integrarea este cheia succesului economic. Scopul este nobil. Beneficiul este al tuturor.

CENTRUL DE STUDII >

< PAGINA PRINCIPALĂ CAPABILITĂȚI

ECHIPAMENTE
Echipamente tehnologice (în camere curate):

< Sistem de scriere directă cu fascicul laser de înaltă rezoluție - DWL 66 fs;
< Echipament pentru dubla aliniere (faţă/spate) a plachetei;
< Stație de lucru pentru nanoinginerie și litografie cu fascicul de electroni - Raith e_Line;
< Inkjet printing – pentru imprimare cu diverse cerneluri;
< 3D Printer cu sinterizare selectivă laser - EOS Formiga P100;
< 3D Printer cu fotopolimerizare cu absorbție de un foton de tip MiniMultiLens-EnvisionTEC GmbH;
< Sistem de evaporare cu fascicul de electroni și pulverizare DC - AUTO 500 (BOC Edwards, Marea Britanie);
< RF Sputtering- OXFORD INSTRUMENTS Gmbh;
< Instalație de depunere chimică în fază de vapori, PECVD - LPX-CVD, cu module LDS (STS, UK);
< Instalație de depunere chimică în fază de vapori la presiune scăzută LPCVD Annealsys LC100;
< Instalație de depunere chimică în fază de vapori PECVD pentru materialele pe bază de carbon;
< Sistem epitaxie prin fascicul molecular - MBE (Molecular Beam Epitaxy);
< Sistem pentru depunerea de straturi atomice (ALD - Atomic Layer Deposition);
< Echipament corodare adâncă în plasmă – DRIE (Deep Reactive Ion Etching);
< Echipament corodare în plasmă – RIE (Reactive Ion Etching);
< Cuptor orizontal multiproces Centrotherm E1200 HT;
< Goniometru Theta Tensiometru Optic;
< Sistem de sudare al plachetelor Wafer Bonder System- SB6L- Wafer - Substrate Bonnder System;
< Echipamnet de depuneri de straturi subtiri prin evaporare cu fascicul de electroni - TEMESCAL FC-2000;
< Ferăstrău automat pentru tăiat cubulețe: DAD 322.
Echipamente de caracterizare microfizică:

< Microscop electronic de baleiaj cu emisie în câmp (FE-SEM) Nova NanoSEM 630, echipat cu detector EDX;
< Microscop electronic de baleiaj cu emisie termionică, VEGA II LMU;
< Microscop SPM Ntegra Aura;
< Force Spectroscopy, SNOM, confocal, SECM;
< Echipament de caracterizare nanomecanică Nano Indenter G200;
< X-ray Diffraction System (triple axis rotating anode) - SmartLab (Rigaku Corporation, Japan);
< Elipsometrul spectroscopic - SE 800 XUV;
< Spectometrul Raman de înaltă rezoluție - LabRAM HR 800;
< Spectrometru în infraroşu cu transformata Fourier (FT-IR);
< Autolab, model 302N.
Echipamente pentru caracterizare electrică (și joasă frecvență) și în domeniul microundelor și undelor milimetrice:

< Analizor vectorial de rețele 37397D Anritsu (0.04-110 GHz) cu prober manual PM5 Suss MicroTec;
< Analizor de spectru 9 kHz–110 GHz;
< Generator de semnal PSG Analog Signal Generator Agilent E8257D 250 kHz–50 GHz), cu module de extensie OML pentru benzile V– 50–75 GHz și W–75–110 GHz;
< Sistem pentru caracterizarea semiconductorilor (DC) cu Wafer Probing Station-4200-SCS/C/Keithley Easyprobe EP6/Suss MicroTec.

Echipamente pentru teste de fiabilitate:

< Echipament pentru şocuri termice Espec TSE-11-A;
< Echipament de încercări la socuri mecanice de tip „cădere liberă“;
< Cameră pentru încercări puternic accelerate Espec EHS-211;
< Cameră în infraroşu FLIR SC5600-M;
< Sistem pentru încercări la vibratii Tira TV 55240/LS;
< Camera de climă Angelantoni CH250;
< Camera de climă Angelantoni CH160.
Facilităţi pentru analiză, proiectare şi simulare (CAD):
  
< Facilităţi pentru analiză, proiectare şi simulare (CAD).
PENTRU PROIECTELE NOASTRE ȘI PRIN PARTENERIATELE NOASTRE PUTEM UTILIZA:

 

 

 

A lua legatura:

Coordonator: dr.ing. Dionisie Lefter

Platforma specializată inteligentă RoMold INVENT

 

 

Str. Străpungere Silvestru nr. 52,

bl. T3-4, sc. B, ap. 1, Iași,       

Jud. Iași, România, cod 700004

e-mail: velomed.srl@gmail.com

+40 744 501 422