ANEXA 5.J

la procedura

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

(titularul proiect)

 

SC CLR HYDRAULICS SRL, titularul proiectului  

 

„Dezvoltare în vederea creșterii capacităților de inovare și competitivitate a firmei CLR HYDRAULICS SRL prin realizarea de reciclare a deșeurilor utilizând tehnologiile de soluție specializată de software pentru comanda, controlul și înregistrarea parametrilor de funcționare”

 

propus a fi amplasat în sat Ciurea, comuna Ciurea, construcția C1, demisol, nr. cadastral 61106, regiunea de Dezvoltare Nord-Est, jud. Iași, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare către APM Iași, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de LV, între orele 8-14, precum şi următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro. 

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 

 

ANUNȚ DE MEDIU CLR HYDRAULICS SRL

28.01.2022

ANEXA 5.G

la procedura

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

(titularul proiect)

 

SC CLR HYDRAULICS SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul.

 

„Dezvoltare în vederea creșterii capacităților de inovare și competitivitate a firmei CLR HYDRAULICS SRL prin realizarea de reciclare a deșeurilor utilizând tehnologiile de soluție specializată de software pentru comanda, controlul și înregistrarea parametrilor de funcționare”

 

propus a fi amplasat în sat Ciurea, comuna Ciurea, construcția C1, demisol, nr. cadastral 61106, regiunea de Dezvoltare Nord-Est, jud. Iași.

 

privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iași, și la sediul SC CLR HYDRAULICS SRL din Județul Iași, Sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, Construcția C1, parter, camera 5 (CF 61821/Valea Lupului)., în zilele de LJ, între orele 8-16: 30 și V orele 8-14.

 

Observațiile publice se primesc zilnic la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi.

 

ANUNȚ DE MEDIU CLR HYDRAULICS SRL

16.01.2022

VELOMED SRL

www.velomed.ro

Viitorul este inovația. Susținem inovatorii dinamici să creeze cu scop. Integrarea este cheia succesului economic. Scopul este nobil. Beneficiul este al tuturor.

  

 

Velomed, management, economie, educație, proiecte, business

Str. Străpungere Silvestru nr. 52,

bl. T3-4, sc. B, ap. 1, Iași,       

Jud. Iași, România, cod 700004

e-mail: velomed.srl@gmail.com

+40 744 501 422

 

 

 

A lua legatura:

Coordonator: dr.ing. Dionisie Lefter

Platforma specializată inteligentă RoMold INVENT