Str. Străpungere Silvestru nr. 52,

bl. T3-4, sc. B, ap. 1, Iași,       

Jud. Iași, România, cod 700004

e-mail: velomed.srl@gmail.com

+40 744 501 422

 

 

 

A lua legatura:

Coordonator: dr.ing. Dionisie Lefter

Platforma specializată inteligentă RoMold INVENT

 

 

Platforma Științifică RoMold INVENT urmărește în permanență obiectiv bine definit pentru dezvoltarea inteligentă:

►Sprijinirea activităților de planificare, cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic;
►Crearea și viabilizarea centrelor de excelență și suport în domeniile de intervenție vizate;
►Sporirea și consolidarea capitalurilor de orice tip;
►Conceperea, susținerea și implementarea strategiilor de dezvoltare inteligentă a unităților administrativ-teritoriale;
►Dezvoltarea infrastructurilor, facilităților și serviciilor inteligente pentru antrenarea investițiilor autohtone și străine, inclusiv în zonele defavorizate;
►Relansarea industriilor, produselor, serviciilor și brandurilor tradiționale, în plan intern și internațional;
►Încurajarea colaborării între administrațiile publice, mediul economic, universitățile și ONG-uri. This colaborare este singurul garant al oricărei întreprinderi de business, de educație și socio-culturale.
►Întărirea comunităților de specialitate și indirecte a societăților românești în fața efectelor și oportunităților globalizării, precum și a problemelor și incertitudinilor economico-financiare, sociale, climaterice și cibernetice mondiale;
►Protejarea mediului înconjurător, a sănătății și a exploatării raționale și eficientă a resurselor de orice fel.

COMPANIILE INTERESATE

SOCIETATEA CIVILĂ

MEDIUL ACADEMIC

PUBLIC AUTORITĂȚILE

Ecologie

Acționarea cu grijă de mediu înconjurător, crearea de ecosisteme simbiotice cu natura

Sustenabilitate

Demonstrarea responsabilității față de generațiile viitoare. Durabilitate și rezistență în fața influențelor negative naturale și artificiale

 

Inovare

Depășirea condiției prin adoptarea de soluții și abordări îmbunătățite, fiind în trend cu tendințe

Conștientizare

Platforma inteligentă dezvoltă conștiința proprie a unui anumit nivel și este deschisă spre obținerea de informații, cunoaștere și învățare continuă.

Conectivitate

Facilităm relaționările componentelor proprii atât în ​​plan intern cât și în plan extern, în toate realitățile (fizice, digitale, augmentate și virtuale)

Digitalizare

Folosim soluții IT&C moderne pentru creșterea performanțelor și optimizarea activităților

OBIECTIV GENERAL 

FORMULAR DE ADEZIUNE

PILONII DEZVOLTĂRII INTELIGENTE 

PRINCIPII INTELIGENTE

MISIUNE

Platforma Științifică RoMold INVENT are ca obiectiv punerea în valoare a competențelor și inovativităților Instituțiilor de Cercetare-Dezvoltare și întreprinderilor economice care se implică în activitatea de inovare cu participarea centrelor universitare din România și din străinătate.

Urmărește agenda de specializare inteligentă europeană, oferind o platformă ideală pe care se pot construi mișcări substanțiale la nivel local și internațional către Pactul verde în combinația dintre activitățile conduse de inovare și cele conduse de antreprenoriat, alături de capacitățile de guvernanță sporite la scară locală, urbană și regională. Dorește să contribuie la impulsionarea Pactului verde. 

STATUTUL PLATFORMEI SPECIALIZATE INTELIGENTE 

RoMold INVENT

VELOMED SRL

www.velomed.ro

Viitorul este inovația. Susținem inovatorii dinamici să creeze cu scop. Integrarea este cheia succesului economic. Scopul este nobil. Beneficiul este al tuturor.

  

 

Velomed, management, economie, educație, proiecte, business