Velomed, management, economie, educație, proiecte, business

  

 

VELOMED S.R.L

www.velomed.ro

Viitorul este inovația. Susținem inovatorii dinamici să creeze cu scop. Integrarea este cheia succesului economic. Scopul este nobil. Beneficiul este al tuturor.

STATUTUL PLATFORMEI SPECIALIZATE INTELIGENTE 

RoMold INVENT

Platforma Științifică RoMold INVENT are ca obiectiv punerea în valoare a competențelor și inovativității Instituțiilor de Cercetare-Dezvoltare și întreprinderilor economice care se implică în activitatea de inovare cu participarea centrelor universitare din România și din străinătate.

MISIUNE

PRINCIPII INTELIGENTE

PILONII DEZVOLTĂRII INTELIGENTE 

FORMULAR DE ADEZIUNE

OBIECTIVE GENERALE 

Digitalizare

Folosim soluții IT&C moderne pentru creșterea performanțelor și optimizarea activităților

Conectivitate

Facilităm relaționările componentelor proprii atât în plan intern cât și în plan extern, în toate realitățile (fizice, digitale, augmentate și virtuale)

Conștientizare

Platforma inteligentă dezvoltă conștiință proprie de un anumit nivel și este deschisă spre obținerea de informații, cunoaștere și învățare continuă

Inovare

Depășirea condiției prin adoptarea de soluții și abordări îmbunătățite, fiind în trend cu ultimele tendințe

Sustenabilitate

Demonstrarea responsabilității față de generațiile viitoare. Durabilitate și rezistență în fața influențelor negative naturale și artificiale

 

Ecologie

Acționarea cu grijă față de mediul înconjurător, crearea de ecosisteme simbiotice cu natura

AUTORITĂȚILE PUBLICE

MEDIUL ACADEMIC

SOCIETATEA CIVILĂ

COMPANIILE INTERESATE

Platforma Științifică RoMold INVENT urmărește în permanență obiective bine definite pentru dezvoltarea inteligentă:

►Sprijinirea activităților de planificare, cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic;
►Crearea și viabilizarea centrelor de excelență și suport în domeniile de intervenție vizate;
►Sporirea și consolidarea capitalurilor de orice tip;
►Conceperea, susținerea și implementarea strategiilor de dezvoltare inteligentă a unităților administrativ-teritoriale;
►Dezvoltarea infrastructurilor, facilităților și serviciilor inteligente pentru antrenarea investițiilor autohtone și străine, inclusiv în zonele defavorizate;
►Relansarea industriilor, produselor, serviciilor și brandurilor tradiționale, în plan intern și internațional;
►Încurajarea colaborării între administrațiile publice, mediul economic, universități și ONG-uri. Această colaborare este singurul garant al oricărei întreprinderi de business, de educație și socio-culturale.
►Întărirea comunităților de specialiști și indirect a societății românești în fața efectelor și oportunităților globalizării, precum și a problemelor și incertitudinilor economico-financiare, sociale, climaterice și cibernetice mondiale;
►Protejarea mediului înconjurător, a sănătății și exploatarea rațională și eficientă a resurselor de orice fel.

 

 

 

A lua legatura:

Coordonator: dr.ing. Dionisie Lefter

Platforma specializată inteligentă RoMold INVENT

 

 

Str. Străpungere Silvestru nr. 52,

bl. T3-4, sc. B, ap. 1, Iași,       

Jud. Iași, România, cod 700004

e-mail: velomed.srl@gmail.com

+40 744 501 422