Profesor universitar dr. ing. habil. MARIUS GABRIEL PETRESCU , Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică 

  • Exploatarea utilajului petrolier şi petrochimic
  • Aplicarea principiilor științifice și inginerești de analiză, concepție și sinteza a sistemelor mecanice, termice, hidraulice și/sau pneumatică.
  • Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea și mentenanța sistemelor cu echipamente de uz general și dedicat, inclusiv rețele de calculatoare, pentru aplicații de automatică și informatică aplicată
  • Fabricația, controlul și punerea în funcțiune a produselor, echipamentelor și sistemelor mecanice
  • Proiectarea,  gestionarea, integrarea și integritatea sistemelor hardware, software și de comunicații
  • Utilizarea tehnicilor de măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice  şi a sistemelor de achiziție de date în sistemele electromecanice

 

Str. Străpungere Silvestru nr. 52,

bl. T3-4, sc. B, ap. 1, Iași,       

Jud. Iași, România, cod 700004

e-mail: velomed.srl@gmail.com

+40 744 501 422

 

 

 

A lua legatura:

Coordonator: dr.ing. Dionisie Lefter

Platforma specializată inteligentă RoMold INVENT

 

 

PERSONALITĂȚI ȘI LIDERI ÎN CERCETARE CARE SUSȚIN ACTIVITATEA NOASTRĂ:

< ACASĂ

CONSULTANȚĂ >

VELOMED SRL

www.velomed.ro

Viitorul este inovația. Susținem inovatorii dinamici să creeze cu scop. Integrarea este cheia succesului economic. Scopul este nobil. Beneficiul este al tuturor.

  

 

Velomed, management, economie, educație, proiecte, business