Velomed, management, economie, educație, proiecte, business

  

 

VELOMED SRL

www.velomed.ro

Viitorul este inovația. Susținem inovatorii dinamici să creeze cu scop. Integrarea este cheia succesului economic. Scopul este nobil. Beneficiul este al tuturor.

CONSULTANȚĂ >

< ACASĂ

PERSONALITĂȚI ȘI LIDERI ÎN CERCETARE CARE SUSȚIN ACTIVITATEA NOASTRĂ:

 

 

 

A lua legatura:

Coordonator: dr.ing. Dionisie Lefter

Platforma specializată inteligentă RoMold INVENT

 

 

Str. Străpungere Silvestru nr. 52,

bl. T3-4, sc. B, ap. 1, Iași,       

Jud. Iași, România, cod 700004

e-mail: velomed.srl@gmail.com

+40 744 501 422

Profesor universitar dr. ing. habil. MARIUS GABRIEL PETRESCU , Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică 

  • Exploatarea utilajului petrolier şi petrochimic
  • Aplicarea principiilor științifice și inginerești de analiză, concepție și sinteza a sistemelor mecanice, termice, hidraulice și/sau pneumatică.
  • Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea și mentenanța sistemelor cu echipamente de uz general și dedicat, inclusiv rețele de calculatoare, pentru aplicații de automatică și informatică aplicată
  • Fabricația, controlul și punerea în funcțiune a produselor, echipamentelor și sistemelor mecanice
  • Proiectarea,  gestionarea, integrarea și integritatea sistemelor hardware, software și de comunicații
  • Utilizarea tehnicilor de măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice  şi a sistemelor de achiziție de date în sistemele electromecanice