Velomed, management, economie, educație, proiecte, business

  

 

VELOMED SRL

www.velomed.ro

Viitorul este inovația. Susținem inovatorii dinamici să creeze cu scop. Integrarea este cheia succesului economic. Scopul este nobil. Beneficiul este al tuturor.

CENTRUL REGIONAL DE DETERMINARE A PERFORMANȚELOR ȘI MONITORIZARE A STĂRII TEHNICE A MATERIALULUI TUBULAR UTILIZAT ÎN INDUSTRIA PETROLIERĂ - CRDPMTP - UNIVERSITATEA PEROL-GAZE PLOIEȘTI

Testarea materialului tubular petrolier, pe piese reale, la acţiunea solicitărilor simple sau combinate din exploatare, evaluarea caracteristicilor de exploatare ale acestuia, monitorizarea, certificarea si posibilitatea de emitere a unor soluţii constructive si tehnologice.

24 April 2021

 

 

 

A lua legatura:

Coordonator: dr.ing. Dionisie Lefter

Platforma specializată inteligentă RoMold INVENT

 

 

Str. Străpungere Silvestru nr. 52,

bl. T3-4, sc. B, ap. 1, Iași,       

Jud. Iași, România, cod 700004

e-mail: velomed.srl@gmail.com

+40 744 501 422