Str. Străpungere Silvestru nr. 52,

bl. T3-4, sc. B, ap. 1, Iași,       

Jud. Iași, România, cod 700004

e-mail: velomed.srl@gmail.com

+40 744 501 422

 

 

 

A lua legatura:

Coordonator: dr.ing. Dionisie Lefter

Platforma specializată inteligentă RoMold INVENT

 

 

12 February 2020

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” derulează, în perioada 28.09.2010-27.03.2014, proiectul CENTRU INTEGRAT DE STUDII IN ŞTIINŢA MEDIULUI PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST – CERNESIM, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 257/28.09.2010 încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management (AM).

 Obiectivul general propus prin proiect este dezvoltarea capacităţii de cercetare, la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în domeniul Ştiinţelor mediului, prin înfiinţarea Centrului integrat de studii în ştiinţa mediului pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est (CERNESIM).

 

Centrul de studii în știința mediului pentru regiunea de dezvoltare NE - CERNESIM

VELOMED SRL

www.velomed.ro

Viitorul este inovația. Susținem inovatorii dinamici să creeze cu scop. Integrarea este cheia succesului economic. Scopul este nobil. Beneficiul este al tuturor.

  

 

Velomed, management, economie, educație, proiecte, business