Velomed, management, economie, educație, proiecte, business

  

 

VELOMED SRL

www.velomed.ro

Viitorul este inovația. Susținem inovatorii dinamici să creeze cu scop. Integrarea este cheia succesului economic. Scopul este nobil. Beneficiul este al tuturor.

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT  - CEMATEP - Universitatea Petro-Gaze Ploiești 

Cursuri postuniversitare de perfecționare a personalului din întreprinderile petroliere/Consultanță/Expertizare în domeniile:

Management general; Management strategic; Managementul riscului; Mentenanța sistemelor de transport produse petroliere; Tehnologii de protecție anticorosivă a conductelor de transport produse petroliere; Tehnologia etanșărilor; Proiectare asistată de calculator; Tehnologii informaționale; Managementul lucrărilor de sudare pe conductele sistemelor de transport.
24 April 2021

 

 

 

A lua legatura:

Coordonator: dr.ing. Dionisie Lefter

Platforma specializată inteligentă RoMold INVENT

 

 

Str. Străpungere Silvestru nr. 52,

bl. T3-4, sc. B, ap. 1, Iași,       

Jud. Iași, România, cod 700004

e-mail: velomed.srl@gmail.com

+40 744 501 422