CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT  - CEMATEP - Universitatea Petro-Gaze Ploiești 

Cursuri postuniversitare de perfecționare a personalului din întreprinderile petroliere/Consultanță/Expertizare în domeniile:

Management general; Management strategic; Managementul riscului; Mentenanța sistemelor de transport produse petroliere; Tehnologii de protecție anticorosivă a conductelor de transport produse petroliere; Tehnologia etanșărilor; Proiectare asistată de calculator; Tehnologii informaționale; Managementul lucrărilor de sudare pe conductele sistemelor de transport.
24 April 2021

 

 

 

A lua legatura:

Coordonator: dr.ing. Dionisie Lefter

Platforma specializată inteligentă RoMold INVENT

 

 

Str. Străpungere Silvestru nr. 52,

bl. T3-4, sc. B, ap. 1, Iași,       

Jud. Iași, România, cod 700004

e-mail: velomed.srl@gmail.com

+40 744 501 422