Str. Străpungere Silvestru nr. 52,

bl. T3-4, sc. B, ap. 1, Iași,       

Jud. Iași, România, cod 700004

e-mail: velomed.srl@gmail.com

+40 744 501 422

 

 

 

A lua legatura:

Coordonator: dr.ing. Dionisie Lefter

Platforma specializată inteligentă RoMold INVENT

 

 

14 April 2020

DOMENII DE ACTIVITATE:

  •  Materiale de sinteză sau echipamente de testare;

  •  Instalații de Inginerie Mecanică;

  •  Ingineria materialelor.

 

SERVICII DE CERCETARE:

  • Sinteza materialelor metalice;

  • Analiza chimică și micro structurală;

  • Analiza termo-fizică;

  • Analiza mecanică;

  • Prelucrare metalurgică;

  • Obținerea și caracterizarea straturilor.

 

SERVICII TEHNOLOGICE:

  • Proiectare, simulare si design-ul prototipurilor

 

Centrul de Cercetare in Ingineria Materialelor (CECIM) - Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

VELOMED SRL

www.velomed.ro

Viitorul este inovația. Susținem inovatorii dinamici să creeze cu scop. Integrarea este cheia succesului economic. Scopul este nobil. Beneficiul este al tuturor.

  

 

Velomed, management, economie, educație, proiecte, business